Vi lot oss inspirere til å stå på ......
Vi lot oss inspirere til å stå på ......
Ivar Damman fra Lyngdal og Ove Larsen fra Feda menighet
inspirerte oss til å stå på videre for å realisere vår
drøm om nytt Kirkens Hus i Mandal på inspirasjons-
møte 8. mai på Risøbank.
Ove Larsen fra Feda menighet og Ivar Damman fra Lyngdal menighet 
delte sine erfaringer om planlegging og bygging av menighetshusene
"www.fedahuset.com"og Lyngdal Kirkesenter (www.lyngdal.kirken.no).

Sammen med innlegg fra våre egne ressurspersoner, fikk de ca 30 deltakerne
en ny inspirasjon til å virkeliggjøre drømmen om et nytt Kirkens Hus i Mandal.
Drømmene driver oss til å handle og gå videre med innsamlingsarbeidet.
Utfordringen blir i stor grad å formidle denne drømmen om innholdet i
Kirkens Hus i Mandal til byens befolkning. Slik håper vi  at mange nye får  lyst til å gi penger
og være deltakende i et fellesskap som gir mening og håp for nåtid og fremtid.

Innsamlingsgruppa vil etter ferien intensivere kampanjen GI:MENING og ønsker 
vi får mange gode ambassadører som vil bidra på ulike måter.  Vi er godt i gang
og har samlet inn kr 1,1 mill og har 64 faste givere som bidrar med  kr 411.400 pr
år eller 34 % av målet.

Av de aktiviteter som kommer, kan vi nevne markedsdag 14. juni på Kanten, 
lotteri av bilder fra lokale kunstnere  til høsten og stor kirkekonsert 12. oktober.
Det vil vi kommer nærmere tilbake når det nærmer seg.

Vi trenger fortsatt mange og trofaste givere ut over de som allerede har 
bidratt og bidrar.  Det er vi takknemlig for, men ønsker at dobbel så mange 
kommer ut av komfortsonen og tar utfordringen med å fylle ut giverskjema 
på nettsiden vår med konkrete løfter om faste gaver eller enkeltgaver.
Del denne artikkel på e-post
25. april 2019 | Logg inn | Powered by Agrando