Kirkens Hus skal fylles med mangfold!
Kirkens Hus skal fylles med mangfold!
Kirkens Hus skal fylles med mangfold enten det er barn, ungdom eller voksne 

som har glede av å bruke lokalet. For å få dette til, trenger vi enda flere givere.

Fremdriften er avhengig av at vi har tilstrekkelig med inntekter som er
forutsigbare når vi setter i gang byggingen.  Det er gledelig å se at flere
og flere bidrar og ønsker at bygget skal bli en realitet.  Vi har kommet
godt i gang etter å ha holdt på ca 10 måneder med aktiv innsamling og
 håper denne gode trenden fortsetter. 

Innsamlingskomiteen har i høst intensivert innsamlingsarbeidet « GI:MENING».  
Selv om de endelige resultatene for september ikke er klare ennå, vet vi at det
allerede nå er kommet en god del flere, nye givere i september – både faste
avtaler og enkeltgaver.  Mange  som er engasjert i ulike aktiviteter er blitt utfordret
til å bidra gjennom brev og telefonisk oppfølging. Det samme tiltaket blir gjentatt
senere i høst.  Mange takk til deg som har valgt å gi !

Som en del av informasjonskampanjen, har vi annonsert denne helsiden i «Lindesnes»  
20. september i år. Annonsen er støttet av en gruppe private givere. Dessuten vil
vi følge opp med en liten " GI:MENING"  
annonse på forsiden av Lindesnes hver
lørdag fremover i høst.

  
På denne måten ønsker vi å gjøre byens befolkning oppmerksom på mangfoldet
i menighetsarbeidet og håper det gir enda flere lyst til å være med å bidra til
at det gode arbeidet kan fortsette og videreutvikles.  På bakre omslagsside i
neste utgave av menighetsbladet, kommer vi til å gjenta annonsen med
giverskjema på innsiden. 
 

Vi er også takknemlige for at du, som kjøper «himmelsk brød» , tar lodd i kunstlotteriet
med bidrag fra lokale kunstnere, har tenkt deg på konsert 12. oktober i kirka eller
deltar i andre inntektsskapende aktiviteter, bidrar  til at vi i fellesskap kan bygge Kirkens Hus.

Til slutt vil vi også glede oss over at ungdomslokalet på Sanden nå er solgt til en
akseptabel pris.  Som kjent har Mandal KFUK/M bestemt at pengene skal tilfalle Kirkens Hus. 
Da er det er også gledelig at både KFUK/M Speiderne  med sine vel 60 medlemmer og
Mandal Ys Mens Club med 75 medlemmer, vil bli flittige brukere av Kirkens Hus.


Klikk her for større bilde
Del denne artikkel på e-post
25. april 2019 | Logg inn | Powered by Agrando