Vi vil skape liv i gågata!
Vi vil skape liv i gågata!

Mandal menighet har inngått avtale med Sparebanken Sør om kjøp av to av bankens lokaler i Mandal. Eiendommene er den gamle kinoen og Store Elvegate 33 som vender inn mot gågata. Dette gleder menighetsrådets medlemmer, de ansatte og komiteene som iherdig har jobbet med nytt menighetshus til Mandal menighet seg over.

Første etappe av en lang reise er gjennomført!
«Det har vært en lang reise for å få til et nytt menighetshus i Mandal.» forteller Kai Sødal, leder av hovedkomiteen. «Det gamle bygget har vært for lite og tilfredsstiller ikke dagens krav til formålet. I nærmere 10 år har vi jobbet med å få til et mer hensiktsmessig og stort nok lokale til menighetens mangfoldige aktiviteter for alle aldersgrupper. Nå har vi endelig landet etter en lang og omfattende prosess.»

Fjellet rett ovenfor kirken har vært lansert som tomten der huset skulle bygges. Tanken har vært å fylle fjellet med mening, og det er samlet inn 6,2 millioner til dette prosjektet.

Hindringer og nye alternativer
«Prosjektet har imidlertid endret seg underveis. Vi har møtt noen hindringer på veien, blant annet kostnader med å opparbeide denne tomten som ble betydelig høyere enn beregnet.» sier leder av Mandal menighetsråd, Anne Marie Telhaug Winsnes. «Samtidig er nærmiljøet viktig for menigheten, og vi har mottatt innspill som også stiller spørsmål ved ressursbruken knyttet til fjerning av store fjellmasser i sentrum. Menighetsrådet besluttet sist år å være åpen for alternative løsninger

Anne Marie Telhaug Winsnes

«I løpet av våren har vi derfor vurdert flere alternative lokaliseringer innenfor sentrum av byen og har nå inngått en kjøpsavtale med Sparebanken Sør om kjøp av nabolokalene til bankbygget.» fortsetter Kai Sødal. «Prisen er innenfor akseptable økonomiske rammer, som gir oss utviklingsmuligheter for bruk av eiendommen og et stabilt langsiktig naboskap for både selger og kjøper.» Økonomien i prosjektet vil bli lagt fram når det totale kostnadsbildet er klart.

Leder av byggekomiteen, Bjørn Arve Bentsen, supplerer: «Vi har sett på flere lokaler i byen vår, og dette er absolutt det beste alternativet. Nå får vi et bygg som kan skreddersys til alle de behov menigheten vår har. Vi kan rett og slett gjøre dette bygget til et kirkesenter som kan ivareta alle menighetens aktiviteter.»

Innsamlingen er godt i gang.
«Inntektene til drift og finansiering er basert frivillige gaver og salg av to eiendommer. De tre siste årene har innsamlingen brakt inn omlag kr 1,2 millioner årlig. Det er vi svært takknemlige for og håper dette kjøpet skal stimulere både nåværende givere og enda flere til fortsatt giverglede slik at vi kan betale både gjeld og driftskostnader.» sier Kai Sødal.  «De største bidragsyterne i dag er 110 faste givere som står for over halvparten av det årlige beløp, men resten i hovedsak kommer fra fellesaktiviteter som markeder, basarer, lotterier, bruktbutikk og enkeltgaver.»

Det nye kirkesenteret skal eies og forvaltes av Mandal menighet, og menigheten fortsetter samarbeidet med profesjonelle aktører for å lage en plan for hvordan våre nye lokaler bør utformes.
Bjørn Arve Bentsen og Kai Sødal

 

Møtested for folk flest

«Med disse nye lokalene blir Mandal menighet mer synlig i bybildet. Vi vil bringe kirka til folket, vi vil åpne dørene og invitere til kaffe, vafler, samtaler og aktiviteter- kort sagt være tilgjengelig for folk flest.» avslutter sokneprest Eva Marie Jansvik. «Disse lokalene vil bidra til vekst i barne- og ungdomsarbeidet, menighetens kulturliv og vårt diakonale arbeid, for å nevne noen. Vi er glade for å kunne være nær der folk ferdes, og vi er trygge på at det er fattet en riktig avgjørelse.»

Eva Marie Jansvik

Brevet som er sendt til giverne kan du lese her.


 

Del denne artikkel på e-post
21. mars 2019 | Logg inn | Powered by Agrando