BRUTTO INNBETALINGER PR 30.NOVEMBER 2018 ; KR 121.200
BRUTTO  INNBETALINGER PR 30.NOVEMBER 2018 ;  KR 121.200

I løpet av november 2018 mottak vi kr 121.200 i gaver.  Detter fordeler seg på kr 67.200 fra givere hvorav kr 9.800 i ofring fra gudstjenste, mens resten, kr 58.000, kommer fra fellesaktiviteter fordelt på kr 26.000 fra bruktbutikken og kr 28.000 fra Harkmarkbasaren. Vi er svært takknemlige for alle disse gavene. Det viser at mange mennesker ønsker å bidra til realisering av det nye Kirkesenteret i Mandal.  Det er en fantastisk giverglede og dugnadsinnsats som utvises i dette store spleiselaget med "mange bekker små som blir til en stor Å". 

 

Hittil i år har det kommet inn kr 1.337.600 fordelt på kr 1.084.300 i gaver og kr 293.700 fra renter, utleie og mva kompensasjon. Innbetalingene fra givere og aktiviteter er noe mindre enn i fjor. Da var det  flere giverbaserte aktiviteter som kunstlotteri og damenes aften samt høyere omsetning i bruktbutikken. Dette er i stor grad kompensert med andre innbetalinger i år  slik at vi total sett kommer ut på omtrent samme nivå som ifjor.

 

Siden oppstarten av innsamlingen i 2012, er det kommet inn kr 9.576.800 hvorav kr 9.030.000 er gaver og resten er andre innbetalinger som renter, utleie og mva kompensasjon.  Av disse pengene har vi brukt kr 5.250.500 til delfinansiering av kjøp av eiendommen og kr 1.330.800 til arkitekt, rådgivere, renter, rivningskostnader og drift av eiendommen.  Bankbeholdningen utgjør kr 2.995.500 og vil bli anvendt til anskaffelse av investeringer i prosjektet  utover entreprisekostnader, som dekkes av byggelånet.  Byggelånet er belastet pr 1.12.18 med kr 2,3 mill. inkl mva. 

 

Byggeprosessen er i god gang og entreprenøren forsikrer oss om at ferdigstillelse av kontorer blir 1. mars 2019 og for resten av 1. etasje/Klosterhaven 1. april 2019. Det planlegges et større innvielsesarrangement i 1. halvdel av mai 2019. Vi gleder oss og ser frem til et funksjonelt, hensiktsmessig og flott lokale for gode menighetsaktiviteter i årene som kommer.

Klikk her for større bilde

 

 

 

 

Del denne artikkel på e-post
25. april 2019 | Logg inn | Powered by Agrando