BRUTTO INNBETALINGER PR 31.12.2018 - NESTEN KR 10 MILL
BRUTTO  INNBETALINGER PR 31.12.2018 - NESTEN   KR 10 MILL

I løpet av desember 2018 er det innbetalt kr  120.100.  Av dette beløpet kommer kr 13 000 fra renter, kr 87.100 fra givere og kr 20.000 fra bruktbutikken.

 

For hele 2018 er det kommet inn kr 1.457.500 fordelt med kr 1.191.400 i gaver og resten kr 45.600 fra mva refusjon, renter kr 58.200 og leieinntekter kr 162.300.

 

Bruktbutikken har bidratt med kr 274.000, som er en nedgang på kr 62.000 fra 2017.  Totalt siden oppstarten i 2015 har bruktbutikken bidratt med kr 1.203.000 til kirkesenteret og utgjør en av mange viktige kilder til finansiering av prosjektet. Vi håper selvsagt at den flotte gjengen med frivillige medarbeidere vil kunne bidra til økt omsetning i fremtiden.

 

Siden oppstarten av innsamlingen i 2012, har vi mottatt kr 9,7 mill i innbetalinger.  Kr 9,1 mill kommer fra gaver inkl salg av ungdomslokalet og kr 0,6 mill fra andre leieinntekter, renteinntekt og refusjoner. Gjennomsnittlige årlige gaveinntekter de siste 5 år ligger på ca kr 900.000 og fra fellesarrangementer inkl bruktbutikken på underkant av kr 400.000 pr år. Det betyr at de årlige inntekter ligger på kr 1,2 -1,3 mill slik som vi har budsjettert med som minimum for å kunne betjene drift og tilbakebetaling av lånet i fremtidien.  Vi håper også at nåværende menighetshus kan bli solgt i løpet av 2019. Det vil i så fall  bidra godt til redusert behov for opptak av tilsvarende lån og dermed økt egenfinansiering.

 

Vi er takknemlige og glade for alle gavene og den frivillige innsats som legges til grunn fra mange av menighetens medlemmer.  Det stabile inntektsnivået er en forutsetning for kunne betale de løpende forpliktelser fremover samtidig som vi ønsker å  kunne nedbetale gjelda så raskt som mulig.  Derfor håper vi at enda flere ser verdien av å bidra til et formålstjenlig lokale for menighetsbyggende arbeid for både barn, ungdom og voksne i lokalsamfunnet.

 

Fremdriften går som forutsatt,  og vi ser frem til å kunne flytte inn i kontorene til 1. mars i år og ta resten av bygget i bruk 1. april. Vi kommer tilbake til tidspunkt og  invitasjon til åpning av kirkesenteret i mai måned.

Klikk her for større bilde

 

 

 

 

 

Del denne artikkel på e-post
21. mars 2019 | Logg inn | Powered by Agrando