BRUTTO INNBETALINGER JANUAR 2019
BRUTTO  INNBETALINGER JANUAR 2019

Det nærmer seg avslutning på ombyggingen. Overtakelse av bygget er planlagt til 25. mars 2019. Vi ser allerede nå at resultatet kommmer til å bli veldig bra.  "Fullskalatesten" med sambruk av kinoen og Klosterhaven ble bestått på "kranselaget"  23. januar.  Det nye Kirkesenteret  gir oss uante muligheter til et flott lokale for menighetsarbeidet videre.

Det er gledelig å se at innbetalingene for januar er betydelig med kr 123.200.  Kr 105 200 er gaver fra både faste og sproradiske givere hvorav 2 større enkeltgaver.  Det er vi veldig takknemlig for og håper det blir enda flere givere og gaver når folk ser bygget i bruk.  

Resten kommer fra bruktbutikken med kr 18.000, som har hittil bidratt med kr 1.221.000 siden oppstarten i 2015. En stor takk til det fantastiske frivillige arbeidet som gjøres daglig av 35-40 medarbeidere.

Vi vil også rette en stor takk til markedsgruppa på menighetshuset som arrangerer årlige markeder og bringer inn over kr 100 000 på en lørdag. Vi takker også ildsjelene som hvert år står på med gjennomføring av Harkmarkbasaren. "Mange bekker små blir til en stor Å"  i dette store spleiselaget. Dessuten mottar vi  innbetalinger fra utleie av kinoen ut året og samt refusjon av innbetalt mva.

Vi har nå passert kr 10 mill i innbetalte midler. Av dette utgjør gaver  kr 7,3 mill  fordelt med kr 5,3 mill i enkeltgaver,  fellesaktiviteter  kr 0,8 mill (markedsdag, konserter, basarer, utlodning, kollekter) og bruktbutikken med kr 1,2 mill.  Dette er fellesskapsbyggende, frivillig arbeid, som vi håper vil fortsette som faste, årlige aktiviteter og videreføres i et større arrangement til høsten i nye lokaler. Diverse andre innbetalinger (renter, utleie og mva) beløper seg til kr 0,8 mill og salg av ungdomslokalet i 2015 til kr 2 mill.

Sannsynligvis vil menighetshuset bli solgt i løpet av våren og  bidra til styrket egenfinansiering og dermed tilsvarende mindre lånebehov. Entreprisekostnaden på kr 16 mill eks mva belastes månedlig byggelånskonto og vil bli konvertert til ordinært lån når vi er ferdig  med sluttavregningen for oppgraderingsarbeidene.

Beholdningen på driftskonto er pt kr 1,8 mill. og vil i hovedsak bli anvendt til dekning av byggherrekostnader til inventar, rådgivere og AV utstyr. 

Når vi blir ferdige med bygget  og skal gjøre opp byggeregnskapet, regner vi med at vi vil ha ca kr 18-19 mill i lån som skal nedbetales over 25 år, men vi ser gjerne at det kan gå fortere og håper på stor enstusiasme til å bidra økonomisk fremover. Som kjent har vi mottatt kr 1,2 -1,3 mill i årlige gaveinntekter de siste 5 årene.  I tillegg vil det komme leieinnekt for kontorlokaler og utleie av kinoen ut året slik at vi vil ha tilstrekkelig til dekning av renter, avdrag, strøm og forsikringer.  Driften forutsettes å foregå på dugnad organisert ved et husstyre oppnevnt av menighetsrådet.

Klikk her for større bilde

Del denne artikkel på e-post
25. april 2019 | Logg inn | Powered by Agrando