Sammenheng mellom antall givere og gavebeløp
Sammenheng mellom antall givere og gavebeløp
For å nå målet om kr 1.200.000,- pr år i faste inntekter 
i flere år fremover når bygget er tatt i bruk,  trenger 
vi mange givere.  Hvor mange er avhengig av hvor mye hver 
enkelt er i stand til bidra med i faste avtaler pr måned.  
Tabellen og den grafiske fremstillingen viser sammenhengen 
mellom antall givere og gjennomsnittlig beløp pr giver 
pr måned for å nå målet.  Dersom 100 givere gir kr 1000,- pr mnd, 
har vi dekket opp behovet.  Dersom  200 givere 
gir kr 500,- pr måned i gjennomsnitt, er vi også i mål.  
Mange givere  reduserer prosjektets økonomiske risiko og 
skaper samtidig større eierskap til virksomheten i Kirkens Hus.  
Ved å delta med fast givertjeneste, blir bygget «litt ditt».

Klikk her for å se grafen i større format




Del denne artikkel på e-post
25. april 2019 | Logg inn | Powered by Agrando